בריאות ובריאות

כך נראה ריפוי צדק

ריפוי צדק חייב להחיות חיים בקהילות שלנו עם שינויים מבניים המבטלים חסמי גישה, ולהשיב אמון ואמון בקהילות הרפואיות על ידי השקעה ממושכת בהון עצמי.